Back to Picture Index
Norsk Index for bilder


London 1943


Issued in London Nov. 26 - 1943
Last address outside of the UK was the S/S "Nyhorn".

Utstedt i London 26. nov. - 1943.
Siste adresse utenfor Storbritania var S/S "Nyhorn".


The printed text on the left says: Holder is permitted to land for discharge subject to the following conditions, namely that he reports at once to the police and to the Norwegian reserve pool at London. That he reports to the police at each new address at which he spends a night or more and that he resumes sea employment within one month. The handwritten text on the right indicates that the holder moved to London Nov. 30 -1943 to attend The Norwegian Radio School and is to report to 1.0 London at the conclusion of the course.
Ifølge den trykte teksten på siden til venstre har innehaveren av dette "sertifikatet" tillatelse til å bo i landet på betingelse av at han øyeblikkelig melder seg hos politiet og de norske myndigheter i London, og at han melder seg hos stedets politi på hver ny adresse som han oppholder seg på i en natt eller lenger, og at han gjenopptar sjøyrket innen en mnd. På neste side står det at innehaveren flytter til London den 30. november-1943 for å gå på den norske radioskolen, og at han må melde seg hos 1.0 London når skolen er ferdig.


The pages have a few stamps and dates indicating the various addresses the holder stayed at, and then on Sept. 1 - 1944 it looks like he left London for Liverpool, where he on Sept. 4 reports that he arrived 13 Percy Street two days before, and then to sea on Sept. 7.
Sidene har stempel og datoer for de forskjellige adresser han oppholdte seg på, og så den 1. sept.-1944 ser det ut som han forlot London og reiste til Liverpool, hvor han den 4. sept. meldte fra om at han hadde ankommet 13 Percy Street to dager i forveien, og så til sjøs den 7. sept.


It looks like somebody had a crush on him (?)
En liten forelsket dame?


Not sure what this is - misc. stamps and notes from the Merchant Marine Office in Dock St.
Ikke sikker på hva dette er - div. stempel og notater fra sjømannskontoret i Dock St. (Liverpool?)

Back to the top | Tilbake til toppen

Sidene på norsk:
  Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok  
Pages in English:
  Home | Odd Conrad Holm | Hobbies | Genealogy | Links | Guestbook