Home | Odd Conrad Holm | Hobbies | Genealogy | Links | Guestbook  
Til meny for hovedsidene på norsk

Wedding Album - Page 3


We fixed it up the lodge the best we could - see some of our (homemade) decorations on page 4.
Vi pyntet opp så godt vi kunne - se noe av pynten på side 3.

The happy couple with the bride's brother and Sayaka
Det lykkelige paret sammen med brudens bror og Sayaka.
And Carleen and her maid of honor, Crystal.
Tante Gerd (my mom's sister) came all the way from Trondheim, Norway (she's almost 80!).
Tante Gerd kom helt fra Trondheim.
Mitch og Sayaka.

Some American and Norwegian Cake Traditions:
Noen amerikanske og norske kaketradisjoner:

The American cake, made by a friend (thanks so much Linda!)
Norwegian "Kransekake", made by a Norwegian friend (millioner takk, Marit!

And Now, for the Norwegian cake...
Så kommer turen til den norske kaken...

The Norwegian tradition in some parts of the country says that the amount of rings that are knocked off indicate the amount of children the couple will have. Carleen knocked a disappointing 1 ring off this cake, so she cheated and tried the other cake as well.

Den norske tradisonen i noen deler av landet sier at antallet ringer som blir slått av, tilsier antallet barn brudeparet vil få. Carleen var skuffet over den ene, stakkarslige ringen hun slo av på denne kaken, så hun jukset og prøvde den andre kaken også.

WOW Mike, look, we'll have 9 kids!!
9 barn!!
We'll kiss to that!!
And we'll drink to it too!
Skål for det!

The first dance as a married couple, and...
...father and daughter takes the floor.
The "old folk" didn't do so bad either.
Den eldre garde gjorde det heller ikke så værst.
But who could ever forget the best dancer of them all, little Ethan!
He had the rhythm, as well as the stamina.

Men hvem kan noensinne glemme kveldens danseløve, lille Ethan!
For en rytme! Og han holdt koken hele kvelden.

Dance music provided by:
expertly organized by Jamie Jeroloman...
..who was also one of Mike's groomsmen.


A Lawson on each side, 2 Huxleys in the middle!
En Lawson på hver side, 2 Huxley'er i midten.

As the evening wore on....
Utover kvelden....

...shoes came off...
...kom skoene av...
...new friendships were made...
...nye vennskap ble knyttet...

...and some tears were shed.
...og noen tårer ble grått.

Go to page 4 of Wedding Album
Til Side 4 av albumet
1st page of wedding album
Første side av bryllupsalbumet

Picture Index
Index for bilder
See also:

Back to the top | Til toppen av siden

Sidene på norsk:
  Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok  
Pages in English:
  Home | Odd Conrad Holm | Hobbies | Genealogy | Links | Guestbook